Sàn gỗ Dongjja đặc trưng với dòng sản phẩm sàn gỗ xương cá có chất lượng kháng bề mặt, kháng nước lên đến AC6 đây là chuẩn cao nhất trên thị trường hiện na (so với AC4). Dòng sàn gỗ này được chứng nhận đủ để xuất sang Nga, Châu Âu nơi có khí hậu khắc nghiệt.