Sàn gỗ Berry Alloc là dòng sản phẩm thương hiệu sàn gỗ công nghiệp đến Bỉ, các sản phẩm được sản xuất từ Bỉ nên có quy chuẩn chất lượng cao đạt chuẩn Châu Âu.