GX-300

 • GX3001
 • GX3002
 • GX3003
 • GX3004
 • GX3005
 • GX3006
 • GX3008
 • GX3009
 • GX3010
 • GX3011
 • GX3012
 • GX3013
 • GX3014
 • GX3015
 • GX3016
 • GX3018-
 • GX3019
 • GX3021
 • GX3023
 • GX3024
 • GX3026
 • GX3027
 • GX3028
 • GX3029
 • GX3030
Xóa

Mô tả

GX-300 có hình ảnh màu đồng nhất sâu trong các cọc vòng có kết cấu.

Hiệu suất giải phóng vết bẩn đã được nâng cao hơn.

 • Size: 500x500mm
 • Overall thickness: 8.0mm
 • Pile height: H 5.0mm / L 3.0mm (textured loop pile)
 • Gauge: 1/10
 • Stitch: 10.5
 • Yarn weight (oz/sq.yd): 20.9
 • Surface: BCF Nylon 100%

Details

Ratings

Features

Certificates

Thông tin bổ sung

Màu sắc

GX3001, GX3002, GX3003, GX3004, GX3005, GX3006, GX3008, GX3009, GX3010, GX3011, GX3012, GX3013, GX3014, GX3015, GX3016, GX3018-, GX3019, GX3021, GX3023, GX3024, GX3026, GX3027, GX3028, GX3029, GX3030