GX-300

Xóa

Mô tả

GX-300 có hình ảnh màu đồng nhất sâu trong các cọc vòng có kết cấu.

Hiệu suất giải phóng vết bẩn đã được nâng cao hơn.

  • Size: 500x500mm
  • Overall thickness: 8.0mm
  • Pile height: H 5.0mm / L 3.0mm (textured loop pile)
  • Gauge: 1/10
  • Stitch: 10.5
  • Yarn weight (oz/sq.yd): 20.9
  • Surface: BCF Nylon 100%

Details

Ratings

Features

Certificates

Thông tin bổ sung

Màu sắc

GX3001, GX3002, GX3003, GX3004, GX3005, GX3006, GX3008, GX3009, GX3010, GX3011, GX3012, GX3013, GX3014, GX3015, GX3016, GX3018-, GX3019, GX3021, GX3023, GX3024, GX3026, GX3027, GX3028, GX3029, GX3030