CANNA (GX-7700)

 • GX7701
 • GX7704
 • GX7705
 • GX7706
 • GX7707
 • GX7710
 • GX7711
 • GX7712
 • GX7751
 • GX7752
 • GX7753
 • GX7754
Xóa

Mô tả

CANNA được đặc trưng bởi sự tiếp tục của thiết kế tuyến tính đẹp, có thể tạo ra nhiều hình ảnh tinh vi.

 • Size: 500x500mm
 • Overall thickness: 7.0mm
 • Pile height: H 4.0mm / M 3.0mm (high and low loop pile)
 • Gauge: 1/10
 • Stitch: 12.5
 • Yarn weight (oz/sq.yd): 18.6
 • Surface: BCF Nylon 100%

Details

Ratings

Features

Certificates

Thông tin bổ sung

Màu sắc

GX7701, GX7704, GX7705, GX7706, GX7707, GX7710, GX7711, GX7712, GX7751, GX7752, GX7753, GX7754