RC-1200

  • RC1201
  • RC1204
  • RC1205
Xóa

Mô tả

Với cấu trúc bề mặt đặc biệt, RC-1200 có thể hấp thụ hiệu quả và làm bay hơi nước. Nên có thể sử dụng ở khu vực ra vào.

  • Size: 500x500mm
  • Overall thickness: 8.5mm
  • Pile height: H 5.5mm / M 4.5mm/ L 3.0mm (textured loop pile)
  • Gauge: 1/12
  • Stitch: 11.5
  • Yarn weight (oz/sq.yd): 28.0
  • Surface: BCF Nylon 100%

Details

Ratings

Features

Certificates

Thông tin bổ sung

Màu sắc

RC1201, RC1204, RC1205