DC-1100

  • DC1101
  • DC1104
  • DC1105
Xóa

Mô tả

DC-1100 là sản phẩm thảm gạch đặc biệt có chức năng kiểm soát bụi.

Nó hoạt động như một tấm lót lối vào ở kích thước 500mm × 500mm, có thể được lắp đặt cùng với gạch thảm khác.

  • Size: 500x500mm
  • Overall thickness: 10.0mm
  • Pile height: H 7.0mm / M 5.0mm / L 3.0mm (cut and loop pile)
  • Gauge: 1/8
  • Stitch: 10.0
  • Yarn weight (oz/sq.yd): 28.0
  • Surface: BCF Nylon 100%

Details

Ratings

Features

Certificates

Thông tin bổ sung

Màu sắc

DC1101, DC1104, DC1105