TONEDIRECTION (GX-6200)

Xóa

Mô tả

Có vẻ như mô hình tuyến tính đơn giản, nhưng bề mặt rất phức tạp bởi lớp hoàn thiện cắt đầu. Kết cấu tinh tế của TONEDIRECTION sẽ cung cấp hình ảnh sàn có độ tinh vi cao.

  • Size: 500x500mm
  • Overall thickness: 7.0mm
  • Pile height: H 4.5mm / M 4.0mm / L 3.0mm (textured loop pile : tip sheared)
  • Gauge: 1/10
  • Stitch: 12.0
  • Yarn weight (oz/sq.yd): 21.8
  • Surface: BCF Nylon 100%

Details

Ratings

Features

Certificates

Thông tin bổ sung

Màu sắc

GX6201, GX6202, GX6204, GX6205, GX6206