Orvie GX-8300

Xóa

Mô tả

Mẫu khối ngẫu nhiên tuyệt đẹp được tạo ra bằng cách cắt nhiều màu & cọc vòng. Hình ảnh 3 chiều của ORVIE sẽ rõ ràng hơn

thể hiện bằng hiện tượng phản xạ ánh sáng.

  • Size: 500x500mm
  • Overall thickness: 9.0mm
  • Pile height: H 6.5mm / L 4.5mm (cut and loop pile)
  • Gauge: 1/10
  • Stitch: 12.0
  • Yarn weight (oz/sq.yd): 25.1
  • Surface: BCF Nylon 100%

Details

Ratings

Features

Certificates

Thông tin bổ sung

Màu sắc

GX8301, GX8302, GX8303