NOCTURE (GX-8400)

Xóa

Mô tả

Kết cấu tinh tế của BST Nocture (GX-8400) được tạo ra bằng cách xoắn các loại sợi khác nhau. Trên bề mặt thảm, hoa văn gợn sóng đẹp được xếp chồng lên nhau tạo không gian 3D.

  • Size: 500x500mm
  • Overall thickness: 8.5mm
  • Pile height: H 6.0mm / L 4.5mm (cut and loop pile)
  • Gauge: 1/10
  • Stitch: 12.0
  • Yarn weight (oz/sq.yd): 29.5
  • Surface: BCF Nylon 100%

Details

Ratings

Features

Certificates

Thông tin bổ sung

Màu sắc

GX8401, GX8402, GX8403, GX8404