Cái tên nói lên tất cả. Siêu thực tế, tận hưởng tất cả những lợi thế của sàn gỗ thật mà không có bất kỳ sự bất tiện nào.

Bộ sưu tập này được xây dựng để chịu được lưu lượng di chuyển cao. Độ bên lâu dài, có thể được sử dụng cho các giải pháp sàn thương mại.

  • Dimensions: 2038 x 190 x 12 mm
  • Residential Warranty: Lifetime
  • Abrasion Resistance Class: AC5
  • Bevels: 4 bevels
  • Boards per box: 4
  • Surface per box: 1.55m2

Specifications

Brochure