Glorious Luxe có cấu trúc bằng gỗ sâu nhất với các vết nứt trông tự nhiên trong các tấm ván dài thêm của nó. Cảm giác mang lại của sản phẩm này như gỗ thật, rất khó phân biệt.
  • Dimensions:2038 x 190 x 9 mm
  • Residential Warranty: Lifetime
  • Abrasion Resistance Class: AC4
  • Bevels: 4 bevels
  • Boards per box: 5
  • Surface per box: 1.94m2

Sản phẩm thuộc BST sàn gỗ Berry Alloc

Sàn gỗ công nghiệp Interline Flooring

Specifications

Brochure