GA-590

Xóa

Mô tả

BST GA-590 là mô hình giống như gợn sóng với sự chuyển màu nhẹ. Bằng cách kết hợp với GA-400, có thể tạo ra nhiều thiết kế sàn khác nhau.

  • Size: 500x500mm
  • Overall thickness: 7.0mm
  • Pile height: H 4.5mm / L 3.0mm (textured loop pile)
  • Gauge: 1/10
  • Stitch: 12.5
  • Yarn weight (oz/sq.yd): 14.7
  • Surface: Polypropylene 100%

Details

Ratings

Features

Certificates

Thông tin bổ sung

Màu sắc

GA5901, GA5902