GA-560

Xóa

Mô tả

GA-560 có mô hình khối đô thị hóa được tạo bởi kết cấu không đồng đều của các cọc vòng.

  • Size: 500x500mm
  • Overall thickness: 7.0mm
  • Pile height: H 4.5mm / L 3.0mm (multi-level loop pile)
  • Gauge: 1/10
  • Stitch: 13.0
  • Yarn weight (oz/sq.yd): 15.3
  • Surface: Polypropylene 100%

Details

Ratings

Features

Certificates

Thông tin bổ sung

Màu sắc

GA5601, GA5602, GA5604