GA-540

 • GA5401L
 • GA5402L
 • GA5403L
 • GA5404L
 • GA5405L
 • GA5406L
 • GA5407L
Xóa

Mô tả

Trong phạm vi GA-540, 4 mẫu được tinh chỉnh với các màu cơ bản có sẵn là tuyến tính, mạng tinh thể, khảm và lá.

 • Size: 500x500mm
 • Overall thickness: 7.0mm
 • Pile height: H 4.5mm / L 3.0mm (textured loop pile)
 • Gauge: 1/10
 • Stitch: 12.5
 • Yarn weight (oz/sq.yd): 16.2
 • Surface: Polypropylene 100%

Details

Ratings

Features

Certificates

Thông tin bổ sung

Màu sắc

GA5401L, GA5402L, GA5403L, GA5404L, GA5405L, GA5406L, GA5407L