GA-3600

 • GA3601
 • GA3603
 • GA3606
 • GA3609
 • GA3611
 • GA3661
 • GA3662
 • GA3663
 • GA3681
 • GA3682
 • GA3683
 • GA3684
 • GA3685
 • GA3687
 • GA3688
 • GA3689
 • GA3690
 • GA3691
 • GA3692
 • GA3693
Xóa

Mô tả

BST GA-3600 được thiết kế và kết cấu tự nhiên lấy cảm hứng từ vỏ cây được mô tả tốt trong tông màu đất đẹp.

 • Size: 500x500mm
 • Overall thickness: 6.8mm
 • Pile height: H 4.5mm / L 3.0mm (textured loop pile)
 • Gauge: 1/10
 • Stitch: 12.5
 • Yarn weight (oz/sq.yd): 16.5
 • Surface: BCF Nylon 100%

Details

Ratings

Features

Certificates

Thông tin bổ sung

Màu sắc

GA3601, GA3603, GA3606, GA3609, GA3611, GA3661, GA3662, GA3663, GA3681, GA3682, GA3683, GA3684, GA3685, GA3687, GA3688, GA3689, GA3690, GA3691, GA3692, GA3693