GA-100W (Random)

Xóa

Mô tả

GA-100W (RANDOM) có một hình ảnh nơi các sọc bị tan chảy trong sợi cơ bản với sự thay đổi màu sắc tinh tế.

  • Size: 500x500mm
  • Overall thickness: 6.5mm
  • Pile height: H 4.0mm / L 3.0mm (high and low loop pile)
  • Gauge: 1/10
  • Stitch: 12.5
  • Yarn weight (oz/sq.yd): 17.1
  • Surface: BCF Nylon 100%

Details

Ratings

Features

Certificates

Thông tin bổ sung

Màu sắc

GA1412W, GA1413W, GA1414W