VIETNAM TRIM PARK FACTORY

Project Infomation:

Project: Vietnam Trim Park Factory

Owner: Shimada Shoji Co., Ltd

Location: LOT 21-1, 21-2, 21-3, Road No. 8B, Protrade International Tech Park, An Tay Commune, Ben Cat Town, Binh Duong.

  (Access floor)

(Vinyl floor)

(Vinyl floor)

(Carpet tiles)

See more of Interlien’s projects here: https://interline.com.vn/vi/du-an/

Related posts

NHÀ MÁY THỨC ĂN THỦY SẢN CÀ MAU NHÀ PHỐ ANH THOẠI HyunDai Vĩnh Long Hyundai Thái Bình  Toyota Nam Bình Cà Mau