Processor II

Clear
SKU: N/A Categories: , ,

Description

Processor II là bộ sưu tập thảm cuộn hấp dẫn, đánh thức mọi giác quan và cảm nhận tuyệt vời về loại sàn thương mại. Sản phẩm có màu sắc rất hấp dẫn và được thiết kế riêng bị dành cho những nơi có lưu lượng di chuyển ở mật độ cao.

Green Star (ECS)

Fire Test

Fire Test - Bridgestone Firecheck

Fire Test - Direct Stick

Fire Test - Double Stick

Fire Test - Double Bond Bridgestone Resist

Specifications

ESD Statement

Installation Guidelines

Details

 • Carpet style: Level Loop Pile
 • Width: 3.66 metres
 • Fibre: Nylon
 • Carpet protection: Anti-static, Improved Fade Resistance, SDN Fade Resistant, Stain Resistance, Stainguard
 • Gauge: 1/10th inch
 • Height: 3.8mm
 • Weight: 680g/m2
 • Pattern repeat: 4.5cm x 4.5cm

Ratings

 • Residential Extra Heavy Duty (6)
 • Residential Suitable for Stairs (ACCS)
 • Contract Extra Heavy Duty (4)
 • Contract Suitable for Stairs (ACCS)
 • ECS Certified – Level 4

ACCS Ratings Number: REG. NO. 28235

Features

slide

Nylon

slide

Level loop pile

slide

Anti Static

slide

Protection Improved Colour Fastness

slide

Stain Resistance

slide

ACCS 4

slide

Suitable for Stairs

slide

ECS

slide

Medium price

Certificates

slide

Residential Extra Heavy Duty (6)

slide

Contract Extra Heavy Duty (4)

slide

ECS Certified - Level 4

Additional information

Fibre
Màu sắc

After Dark, Armour Blue, Charcoal, Dark Cloud, Field Stone, Gladstone Blue, Island Green

Arrangement
Nhóm màu sắc

, , ,

Segment

, , , , , ,

Style