CEMBALO (GX-2300)

 • GX2301
 • GX2302
 • GX2303
 • GX2304
 • GX2305
 • GX2306
 • GX2307
Xóa

Mô tả

Mô hình tuyến tính nhanh độc đáo của CEMBALO với 7 màu cơ bản rất thích hợp cho không gian rộng.

 • Size: 500x500mm
 • Overall thickness: 7.5mm
 • Pile height: H 5.0mm / M 4.0mm / L 3.0mm (textured loop pile)
 • Gauge: 1/12
 • Stitch: 11.5
 • Yarn weight (oz/sq.yd): 17.7
 • Surface: BCF Nylon 100%

Details

Ratings

Features

Certificates

Thông tin bổ sung

Màu sắc

GX2301, GX2302, GX2303, GX2304, GX2305, GX2306, GX2307